Tag: decain in nhiệt pháp

Decal chuyển nhiệt ép áo PVC màu vàng 104 của Pháp

Decal chuyển nhiệt ép áo PVC màu vàng 104 của Pháp
Decal chuyển nhiệt ép áo chất liệu PVC màu vàng 104 của Pháp được dùng in áo đá bóng, in quần áo đồng phục, in ...