Tại sao decal nhiệt in áo bị kiến ăn mòn nham nhở?

Tại sao decal nhiệt in áo bị kiến ăn mòn nham nhở?
Tại sao decal nhiệt in áo bị kiến ăn mòn nham nhở? Rất nhiều khách hàng đã điện hỏi chúng tôi vấn đề đau đầu ...