Hàng hóa nào nên chọn decal dạng nào

Hàng hóa nào nên chọn decal dạng nào
Đối với từng loại hàng hóa thì sẽ sử dụng tốt với một loại decal khác nhau để thích hợp cho việc sử dụng rất ...